Smysl SDM Praha

Diecéze znamená místní církev. Naší velkou touhou je, aby mladí lidé na území této diecéze mohli stále víc poznávat Boha, aby On mohl měnit život každého a abychom mohli růst do Božího království. Tohle je ale úsilí nás všech, bez ohledu na farnost, společenství, hnutí nebo řeholi. Potřebujeme povzbuzení v každodenních zápasech na cestě víry, ale také v poslání ukazovat Boha těm, kteří ho ještě nepoznali. A těch je v naší diecézi velká většina. Věříme, že má velký smysl, pokud my katolíci táhneme za jeden provaz, spolupracujeme, diskutujeme, poznáváme se... Abychom nejen mohli sami víc růst, ale aby i naše služba a svědectví lidem kolem nás mohlo být plodnější. Proto chceme pokračovat v tradici těchto diecézních setkání, kde se můžeme "propojovat" duchovně i lidsky, můžeme čerpat, zažít radost ze vzájemné sounáležitosti a zároveň vyjádřit postoj určité jednoty. Je to unikátní příležitost a byla by škoda nechat si jí proklouznout mezi prsty. Je skvělé, že to všechno můžeme zažívat společně s naším arcibiskupem, pastýřem, kterému právě tyto věci leží na srdci.